De sollicitatie

Bij een sollicitatie in het buitenland, hoor je geen brief in het Nederlands te schrijven. Het wordt gewaardeerd als je de brief in de moedertaal van dat land schrijft, of anders Engels.

Ken je de moedertaal niet, of weet je niemand die de taal kan schrijven, schrijf dan in het engels. Engels is een wereldtaal, die iedereen wel kent. Het is bijna niet mogelijk om een internationaal bedrijf aan te treffen waar niemand engels kan lezen en schrijven.

Veel mensen zullen gebruik maken van het engels, daarom kan je hier ook informatie vinden over het schrijven van een Engelse brief en een Engels CV.

Hoe schrijf je een brief in het engels?
Een brief schrijven in het engels, is heel anders dan een Nederlandse brief. Er zijn andere regels en eigenaardigheden. Als een brief uit meer dan 1 pagina bestaat, dan moet je op de volgende pagina het volgende plaatsen:

Sander Achterberg
May 23, 2000
Page 2

of

Sander Achterberg May 23, 2000 Page 2

De naam wordt niet vermeld in het briefhoofd, het adres wel. Degene aan wie de brief gericht is wordt de naam met titels volledig vermeld.

Titel

Als vrouwelijke titel kan men Mrs. voor vrouwen en Mr. voor mannen. Als iemand de titel Dr. heeft, vervallen deze beide.

Als je niet weet aan wie je schrijft, gebruik dan Dear Sir of Dear Madam.

Adres

Bij het adres komt het nummer vóór de straatnaam. Bij woorden als Street, Park, Avenue en dergelijke, wordt altijd een hoofdletter gebruikt. Een voorbeeld:

Mr Stanley M. Gates
Miami University
1423 Thirty-First Street
Miami Florida 4304

Afsluiting

Als je een brief afsluit, let dan op of je weet aan wie je schrijft. Ken je die persoon, kan je eindigen met Yours sincerley, ken je die persoon niet, kan je eindigen met Sincerley yours of Yours faithfully.

Schrijf na je handtekening je naam voluit:

Robin G. van der Waal

CV

Als je nog een CV meestuurt, kan je onder je brief Encl. Resume of Enclosure: resume

Engels CV >