De inhoud in CV vorm

 • Je persoonsgegevens
 • Je opleidingsgegevens
 • Werkervaring
 • Speciale vaardigheden en bezigheden
 • Hobby’s
 • Eventueel bijzondere gegevens of referenties

Persoonsgegevens

 • Titel, naam, voornamen
 • Je adres
 • Je postcode en je woonplaats
 • Telefoonnummer van thuis en mobiel
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit

Opleidingsgegevens

 • Middelbaar onderwijs, diploma, jaartal, vakkenpakket.
 • Hoger beroepsonderwijs, diploma, jaartal, studierichting, stages, afstudeerproject.
 • Universitair onderwijs, diploma, afstudeerdatum, studierichting, specialisatie, stages, stagebegeleiders met titel, afstudeerproject met begeleiders en titel, scriptie met begeleiders en titel, vakkenpakket, extra stages en vakken.
 • Cursussen, diploma, jaartal.

Werkervaring

 • Bedrijf, functie, jaartal, werkzaamheden.

Nevenactiviteiten

 • Commissies, besturen, studentenverenigingen, politieke partij, sportvereniging, jaartal, functie, taken.

Vaardigheden

 • Talenkennis
 • Computerervaring, programma’s.
 • Rijbewijzen, vliegbrevet.
 • Sterke eigenschappen

Hobby’s

 • Sporten en speciale belangstelling voor bijvoorbeeld film, theater, etc.

Het is gebruikelijk om eventuele referenties in je CV op te nemen. Je kunt deze ook op een aparte lijst zetten en deze tijdens je eerste gesprek meenemen.