Stage en belastingregels

Als je vergoeding voldoet aan de eisen van het wettelijke minimumloon, dan betaal je niet alleen aan sociale verzekeringspremies, maar wordt er ook loonbelasting op je salaris ingehouden.

Als het voorkomt dat je teveel betaalt, bijvoorbeeld wanneer je maar in een gedeelte van een jaar werkt. Je kunt dan een T-biljet, of een vereenvoudigd TJ-biljet, bij de belastingdienst opvragen.

Hiermee kan je de teveel betaalde belasting terugvragen, met de voorwaarde dat je minimaal 12 euro belasting hebt betaald.

Stagelopen en studiefinanciering

Naast je studiefinanciering mag je in 2013 € 13.530,90 bijverdienen per kalenderjaar. Als je daar overheen gaat heeft dat gevolgen voor je studiefinanciering.

Je kunt voor meer informatie op de website kijken van de DUO.

Stage en kinderbijslag
Ben je nog geen 18 jaar en krijgen je ouders kinderbijslag voor je, dan is de hoogte van je stageloon bepalend voor het recht op kinderbijslag.

Als je bij je ouders woont, mag je op je 16e en 17e € 1.266,- netto per kwartaal bijverdienen.

In de zomermaanden (juni, juli, augustus) mag je € 1.300 netto extra bijverdienen. Voor meer informatie kan je kijken op svb.nl.