Stageovereenkomst

Men heeft niks in de wet vastgelegd over je rechten en plichten als stagiair. Het is om die reden ook heel belangrijk om je afspraken met je stageplaats vast te leggen op papier.

Gelukkig hebben veel bedrijven, maar meestal je eigen opleiding/school, een stageovereenkomst die je kunt gebruiken. Als dit niet zo is, stel dan zelf een goede overeenkomst op.

Een aantal afspraken die je op kunt nemen in jouw overeenkomst zijn:
Stagevergoeding
Werktijden bij je stage
Ziekte tijdens stage