De lay-out en vormgeving van de brief

Dit zijn zeer belangrijke punten. Genoeg bedrijven krijgen veel te veel brieven met verschrikkelijke spelfouten en een vervelende lay-out. Er zijn genoeg mensen die brieven aan een stuk door schrijven, zonder alinea’s dus. Als een bedrijf dit ziet, gooit deze de brief meteen weg.

  • Beperk de brief tot 1 pagina! Alleen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg en dergelijke kan het langer worden.
  • Sleutelwoord: alinea’s, alinea’s, alinea’s, alinea’s.
  • Houd de kleur op zwart, dit in verband met kopiëren.
  • Let op de verzorging! Zorg ervoor dat er geen vouwen en dergelijke in komen.

De alinea’s in een sollicitatiebrief

Inleiding/bronvermelding

Voor een selecteur is het van belang te weten hoe je het bedrijf kent. Wanneer er sprake is van een reactie op een advertentie dan is het zinvol de datum en de krant/tijdschrift erbij te noemen. Een bedrijf wil dit, om marketingtechnische redenen, altijd graag weten.

Super origineel uit de hoek komen, is voor de inleiding beslist niet noodzakelijk. Het kan zelfs gevaar opleveren, namelijk dat de selecteur je tekst overdreven vindt. De inleiding moet kort en krachtig zijn en in elk geval wel de aandacht van de selecteur opeisen. Begin nooit met ik!

Motivatie

Bij veel gelijkwaardige kanshebbers kijken bedrijven naar de motivatie van een sollicitant. Een motivatie is de reden waarom iemand in aanmerking wil komen voor de felbegeerde baan. In de brief moet de motivatie daarom duidelijk omschreven zijn.

Afsluiting

Sluit de brief op een correcte manier af, liefst met een link naar een uitnodiging voor een gesprek. Een zin als: ‘Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben!’ is zeker niet krachtig genoeg. Het werkwoord ‘hopen’ drukt een twijfel uit.

Word je motivatie groot, verdeel deze dan ook in alinea’s. De voorkeur is daarbij om dat tussen onderwerpen te doen, zodat je laat zien dat je een onderwerp hebt afgesloten. Stuur altijd je CV mee met de brief. Dit kan je onderaan de brief vermelden door er bijlage: Curriculum Vitae neer te zetten.

Een aantal veel gemaakte fouten

  • Schrijf de naam van de geadresseerde goed! Het komt vaak voor dat namen van zowel contactpersoon als bedrijf fout geschreven worden.
  • Controleer de spelling zelf, maar laat dit ook door andere controleren. Doordat je er aan werkt, merk je fouten vaak minder op.
  • Laat de feiten die je noemt in je brief ook terug komen in je CV. Wij willen daarbij ook opmerken dat het geen zin heeft om daarover te liegen.

Afwijzing na sollicitatiebrief >