De sollicitatiecode

De sollicitatiecode bevat een aantal regels met betrekking op sollicitaties. Over sollicitatiegesprekken zegt de code dat een interviewer alleen vragen mag stellen over onderwerpen die een betrekking hebben tot de functie, zoals opleiding, vakbekwaamheid, enzovoort.

Naast dit, wordt er onder andere ook in de code vermeld dat:

  • men een eerlijke kans moet hebben op aanstelling.
  • men recht heeft op informatie over het bedrijf, de baan, enzovoort.
  • men recht heeft op het indienen van een klacht.

De gehele sollicitatiecode kan je hier vinden.

Ziekte en zwangerschap

Volgende de sollicitatiecode mag ook over eventuele zwangerschap en ziekte niks gevraagd worden.

De reden hiervoor is dat vrouwen bij zwangerschap recht hebben op verlof en dus niet kunnen werken. Om de positie van deze vrouwen te beschermen, is dit wettelijk verboden. Het is zelfs zo, dat als de vraag gesteld wordt, de vrouw mag liegen over haar toekomstplannen.

Zoals eerder gezegd, mag er niks gevraagd worden over de gezondheid van de kandidaat. Er mag wel medisch gekeurd worden, maar alleen als al besloten is de persoon aan te nemen.