CAO

Je komt voor het eerst in aanraking met de CAO, maar wat is dat nou eigenlijk precies? CAO staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst. Hierin worden afspraken vastgelegd voor een groep werknemers, bijvoorbeeld van één bedrijf, of voor een hele beroepsgroep. Die afspraken gaan over zaken die in geld zijn uit te drukken. Denk aan lonen, vakantiegeld, toeslagen voor overwerk of ploegendienst, reiskosten, spaarregelingen, en de loondoorbetaling bij ziekte. Andere onderwerpen zijn niet in geld uit te drukken, maar wel zo belangrijk: ontslag, de tijden waarop je moet werken, recht op extra vrije dagen, verlofregelingen, kinderopvang, inspraak, scholing, loopbaanontwikkeling, veiligheid, etc.

In de CAO staat verder:

  • voor wie de gemaakte afspraken gelden (soms niet voor vakantiewerkers, uitzendkrachten of stagiairs).
  • hoe lang de afspraken geldig zijn (de looptijd).
  • of er afwijkingen per bedrijf mogelijk zijn.

Vakbonden zijn een van de partijen die namens de werknemers om de tafel gaan met werkgevers om over de CAO te onderhandelen.

Hoe komt een CAO tot stand?

Voordat de datum van de CAO verloopt (ze gelden vaak één of twee jaar) moeten werkgevers(organisaties) en vakbonden met elkaar nieuwe afspraken maken. De bonden vertegenwoordigen de werknemers. Als je lid wordt/bent van een vakbond, dan kun je die bond laten weten wat volgens jou moet veranderen. De vakbond en de werkgeversorganisatie onderhandelen over de voorstellen. Zijn ze het eens, dan leggen de bonden de voorstellen voor aan hun achterban (de leden). Als zij akkoord gaan, is er een nieuwe CAO.

Als de partijen er aan de onderhandelingstafel niet uit komen, dan proberen bonden en werknemers wel eens druk op de ketel te zetten door actie te voeren of zelfs een staking uit te roepen. Meestal gaan de partijen opnieuw om de tafel zitten en worden ze het uiteindelijk eens.

Vaak staat in je aanstellingsbrief of in je individuele arbeidsovereenkomst welke CAO voor jou van toepassing is. Als je niet zeker weet welke CAO van toepassing is, kun je de FNV Servicelijn bellen, telefoon 0900 – 3 300 300 (€ 0,10 p.m.).

Wie valt er onder een CAO?

Helaas geldt niet voor iedereen een CAO. Bijbaantjes zoals krantenbezorgers en pizzakoeriers hebben bijvoorbeeld geen CAO. Maar je hebt altijd te maken met de Nederlandse wetten. Zowel jij als je werkgevers moeten zich altijd aan de wetten houden. Deze wetten regelen zaken over het arbeidscontract en ontslag, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, het minimumloon en de minimum vakantietoeslag.

Zegt je werkgever dat voor jou geen CAO geldt, controleer dat dan wel even. Je hebt het risico dat je betere regelingen misloopt, als hij geen gelijk heeft. Vooral voor flexwerkers is het nogal eens onduidelijk. Lees je arbeidscontract er nog eens goed op na of er toch niet verwezen wordt naar een CAO.

Ontslag >