Het Curriculum Vitae

Een Curriculum Vitae (CV) is een overzicht van je persoonlijke gegevens, opleiding(en) en werkervaring. Het CV moet je als bijlage meesturen met je sollicitatiebrief.

Zorg dat je CV er verzorgd uitziet. Niet alleen inhoudelijk, maar ook qua vormgeving. Je CV is het belangrijkste visitekaartje dat je neerlegt bij een toekomstige werkgever. Het geeft het stagebedrijf een eerste indruk van jouw kwaliteiten. Op basis van je CV nodigt het stagebedrijf je wel of niet uit voor een gesprek. Bij het beoordelen van jouw geschiktheid voor de vacature kijkt men meer naar het CV dan naar je sollicitatiebrief.
Als je de informatie puntsgewijs neerzet kan het bedrijf direct zien waar alle belangrijke informatie staat.

Indeling van het CV

Maak je CV origineel, maar niet te feestelijk. Gebruik een duidelijk lettertype. Dat mag afwijken van het lettertype van je brief. Schrijf een CV nooit met de hand. Denk eens aan een kadertje, tabs, tabellen enzovoort. Maar nogmaals: doe geen rare dingen.

Om het CV overzichtelijk te maken, kun je het beste de volgende, gebruikelijke, indeling toepassen:

  • Persoonsgegevens; Gebruikelijk is om in ieder geval je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats te vermelden. Niet je telefoonnummer op je huidige werk vermelden, solliciteren is een aangelegenheid waar je huidige werkgever doorgaans niets mee te maken heeft. Verder kun je informatie toevoegen over je burgerlijke staat en, indien relevant, nationaliteit.
  • Opleidingen en cursussen; Vermeld hier, in chronologische volgorde, de jaartallen, de opleiding(en) die je na de lagere school gedaan hebt, ook de opleidingen die je niet afgemaakt hebt. Vermeld de naam van de school, de diploma’s die je gehaald hebt plus de datum. Gebruik een aparte kolom voor cursussen die relevant kunnen zijn voor de baan of het soort werk waar je op solliciteert. Wanneer talenkennis relevant is, zet deze er dan bij.
  • Werkervaring; Hier komt een opsomming van de banen die je hebt gehad. Vermeld de naam van de bedrijven waar je voor gewerkt hebt met de vestigingsplaats, de functie die je bekleedde en een korte functie-inhoud. Ook vakantiewerk en bijbanen vermelden. Als er een gat zit tussen twee banen, vermeld dan wat je in die periode hebt gedaan. Bijvoorbeeld: van mei tot en met december 2001 heb ik een rondreis gemaakt door Amerika, of vrijwilligerswerk gedaan, een studie, of misschien ben je een tijd ziek geweest. Doe je dat niet, houd er dan rekening mee dat in een gesprek bijna altijd wordt gevraagd wat je in de tussenliggende periode hebt gedaan.

Over de volgorde van gegevens bestaan verschillende meningen. Gebruikelijk was dat je begon met de opleidingen en werkervaring die het langst geleden was. Het zogenaamde “Amerikaanse CV” draait dat juist om. De laatste jaren is die wijze van CV maken wijd verbreid. Sommige selecteurs geven daar tegenwoordig de voorkeur aan omdat ze vinden dat ‘t makkelijker leest of “moderner” is. Doe wat je zelf ‘t prettigst vindt; de inhoud van je CV is immers belangrijker dan de volgorde. Je kunt je werkervaring op vier manieren op een rijtje zetten:

1) Van oud naar nieuw; Begin bij het begin van je loopbaan en werk zo naar je laatste werkervaring toe. Het laat zien hoe jij je als persoon hebt ontwikkeld. Dit is de meest gebruikte volgorde, maar niet de beste. Beter is om je laatste werkervaring bovenaan te zetten (van nieuw naar oud).

2) Van nieuw naar oud; Over het algemeen is je laatste werkervaring het meest relevant. Daarom is deze volgorde beter dan van oud naar nieuw. Beschrijf oudere werkervaringen beknopter dan de recente werkervaring.

3) Thematisch; Je kiest elementen die voor de baan van belang zijn en licht toe welke ervaringen je daarmee hebt. Deze vorm van een CV is meer geschikt voor zeer ervaren adviseurs of deskundigen. Zij hebben vaak een ruime keuze aan ervaringen. Gebruik deze vorm dan ook alleen als je zware klussen kunt aangeven. Een voordeel van deze methode is dat gaten in het CV minder opvallen, omdat je geen chronologische volgorde aanhoudt.

4) Een combinatie; Je kunt natuurlijk een thematische met een traditionele CV combineren. Je geeft dan een overzicht van de functies en opleidingen. Daarbij geef je een overzicht van vaardigheden en waar of hoe je de ervaring daarmee hebt opgedaan.

Overige informatie; Hobby’s en bestuurlijke functies hoef je alleen te vermelden als ze relevant zijn voor de functie. Wordt doorzettingsvermogen gevraagd, dan is het zeker verstandig op te nemen dat je van bergbeklimmen houdt (alleen als dat zo is). Ook kun je aan het einde referenties opnemen of de zinsnede “op verzoek kunnen referenties verstrekt worden”. Vergeet niet je referenten van tevoren op de hoogte te brengen van het feit dat zij benaderd kunnen worden! Vermeld andere zaken die in je voordeel kunnen spreken. Misschien ben je in dienst geweest of heb je in een sport- of studentenvereniging bestuurservaring opgedaan. Je kunt je hobby’s vermelden, maar het is niet verplicht. Solliciteer je naar een baan in tuincentrum en je hobby is tuinieren, dan moet je dat zeker vermelden. Vermeld ook of je een rijbewijs hebt. Verder is het handig om op te schrijven met welke computerprogramma’s je kunt werken.

Voorbeeld CV >