Het stageplan

Het is van groot belang om een helder stageplan te maken. Het stageplan maak je voordat je op stage gaat. In dit stageplan beschrijf je je eigen verplichtingen en hierin geeft je opleiding doorgaans aan waar zij voor verantwoordelijk zijn. Dit stageplan biedt vooral uitkomst als er problemen zijn met bijvoorbeeld je stagebegeleider van je opleiding of de stageplek. Het is verstandig om in het stageplan minimaal de volgende zaken op te nemen:

  • Een beschrijving van het stagebedrijf.
  • Een formulering van je stageopdracht. Wat zijn je taken en bevoegdheden en wat is de bedoeling dat je leert en doet?
  • De duur van je stageperiode en het aantal te werken uren per dag.
  • De begeleiding die je van het bedrijf krijgt waar je stage gaat lopen. Wie, wanneer en hoe intensief? En ook wie zijn vervanger is.
  • De begeleiding die je van je opleiding krijgt gedurende je stage en de afronding ervan. Wie, wanneer en hoe intensief? En ook wie zijn vervanger is.
  • Het aantal te behalen studiepunten.
  • Soms moet je ook een verslag of een scriptie ter goedkeuring indienen. Op welke termijn moet dat en aan welke eisen moet die voldoen?

Het is handig om contact op te nemen met je opleiding en met het bedrijf waar je stage gaat lopen voordat je je stageplan ter goedkeuring indient. Zo heb je minder kans op zinloze vertraging. Daarnaast gebeurt het vaak dat het stageplan ook onderdeel uitmaakt van je uiteindelijke stageverslag en overeenkomst met het bedrijf waar je stage loopt.

Stageverslag >