Stagevergoeding

Volgens de wet is je stagegever niet verplicht een stagevergoeding te geven. Maar het is wel gebruikelijk. En als het in de CAO van het bedrijf is geregeld, moet je stagegever zich daar aan houden.

Er zijn bedrijven die alleen een reiskosten-, onkosten- of kilometervergoeding geven. Dit telt niet als loon, dus je hoeft hierover geen belasting te betalen. Daarnaast houdt het ook in dat je bijna nergens voor verzekerd bent. Vraag hoe het geregeld is bij je stagebedrijf of hoe dit in het contract van je opleiding vermeld staat.

Als je geld verdient, kan dat gevolgen hebben voor de kinderbijslag of studiefinanciering. Je mag maar een bepaald bedrag verdienen per kwartaal bij kinderbijslag, of per jaar bij studiefinanciering.

Ontvang je een stagevergoeding van minimaal het wettelijke minimum uurloon en draagt je werkgever premies af, dan zijn dat inkomsten waarover je loonbelasting en sociale premies moet betalen. Maar omdat je maar een gedeelte van het jaar inkomsten hebt, kan het zijn dat je te veel belasting betaalt.

Er is een speciale regeling voor scholieren. Afhankelijk van het bedrag dat je verdient, kan je werkgever de belastingdienst verzoeken om de kwartaaltabel voor de loonheffing toe te passen. Je betaalt dan geen loonbelasting. Met vragen over deze regeling kun je terecht bij de Belastingdienst op het gratis nummer 0800 0543.

Je kunt ook de te veel betaalde belasting achteraf terugvragen via een T(j)-biljet. Op de site van de belastingdienst kun je een Tj-aangifteprogramma downloaden of een papieren biljet aanvragen (www.belastingdienst.nl). Het Tj-biljet (Teruggave Jongerenbiljet) is speciaal voor jongeren tot en met 27 jaar. Met dit biljet kan je de ingehouden loonbelasting terugvragen van de Belastingdienst.

Stagevergoeding(richtlijn) per opleiding

Er zijn grote verschillen te vinden in vergoedingen. Er zijn bedrijven die helemaal geen vergoedingen verstrekken en bedrijven die méér dan gemiddeld betalen. De belangrijkste factoren zijn het opleidingsniveau, het studiejaar en eventuele relevante werkervaring.

MBO
Als je 4 dagen in de week stage loopt dan kun je uitgaan van € 182 bruto per maand en bij 5 dagen per week van € 227 bruto per maand. Heb je een meeloopstage, dan is de kans dat je niets krijgt groter dan dat je een meewerkstage hebt.

HBO
Als je een Hbo-opleiding doet en je gaat stage lopen, dan ligt het gemiddelde op € 136 tot € 227 per maand. Deze vergoedingen hebben betrekking op een stage in het tweede of derde jaar van de opleiding. Voor een afstudeerstage (4-de jaar) ligt het gemiddelde op € 227 tot € 363 per maand.

Universiteit
De vergoedingen van stages op academisch niveau liggen hoger dan die van een HBO opleiding. Het gemiddelde ligt hier tussen de € 227 en € 454 per maand.

Loonuitkering

De uitbetaling van je loon is een netto bedrag dus het stagebedrijf zal de loonheffing en premie moeten inhouden. De wijze waarop dit gebeurd is in de wet omschreven. Op het contract staat het bruto bedrag en je krijgt netto betaald, dit is dus een ander bedrag dan in je contract staat. Wat je uiteindelijk over hebt na de loonheffing is je netto salaris; dit is het bedrag wat je daadwerkelijk iedere maand op je rekening ontvangt. Het nettosalaris ontstaat doordat er allerlei sociale premies en belastingen van je brutoloon worden afgetrokken. De datum van de uitbetaling dient geregeld te zijn in het stagecontract of loopt via de CAO van het bedrijf.

Je brutoloon is het bedrag dat in de wet, in de CAO, of met je werkgever is afgesproken (tenminste het minimumloon). Iedereen die in Nederland woont en een inkomen heeft uit werk of uitkering, betaalt mee aan de volksverzekeringen, zoals de AOW (Algemene Ouderdomswet) en aan de belastingen. Deze inhoudingen samen worden loonheffing genoemd. Een werknemer betaalt daarnaast premies voor de werknemersverzekeringen (sociale verzekeringen). Het geld dat je werkgever afdraagt aan de belasting, de sociale verzekeringen, en eventueel je spaarloonregeling, wordt betaald van je brutoloon. Wat overblijft, is je nettoloon. Dat is het bedrag dat je op je giro of bank gestort krijgt.

Op je loonstrookje kun je zien wat je brutoloon is, wat ervan is betaald en wat je netto overhoudt.

Erg handig is de bruto-netto calculator. Hiermee krijg je snel en eenvoudig inzicht in het salaris dat je na aftrek van loonkosten, premies en ziektekosten uiteindelijk op je rekening gestort krijgt.

Loonstrook

Je werkgever is verplicht om een schriftelijke opgave van je salaris te geven. Dat gebeurt in de vorm van een loonstrook (ook wel salarisspecificatie of loonstaat genoemd). Dit kan elke maand zijn, maar dat is niet verplicht. Als je loon ten opzichte van de vorige maand niet verandert, dan hoeft je werkgever geen nieuwe loonstrook te geven. Maar zodra er een bedrag op je loonstrook wijzigt, hoor jij weer een loonstrook te krijgen.

Bewaar je loonstrookjes goed. Het zijn bewijsstukken Je hebt ze nodig wanneer je bijvoorbeeld geld wilt terugvragen van het ziekenfonds of de Belastingdienst, of om huursubsidie aan te vragen.

Dit moet minimaal op je loonstrook staan:

 • je naam en sofi-nummer.
 • gegevens van de werkgever.
 • de overeengekomen arbeidsduur.
 • het brutoloon.
 • de bedragen die op het loon zijn ingehouden aan belasting en sociale premies.
 • de termijn waarvoor de betaling geldt, (week, maand, vier weken).
 • het minimum(jeugd)loon dat voor jouw leeftijd geldt.
 • je tariefgroep voor de belasting.
 • extra vergoedingen, zoals reiskostenvergoeding en andere toeslagen.
 • En natuurlijk staat er onderaan het bedrag dat overhoudt: je netto salaris.

Tip; Bewaar je loonstroken. Je hebt ze bijvoorbeeld nodig om geld terug te krijgen van je ziekenfonds, de belastingdienst of om huursubsidie aan te vragen. De stagevergoeding kan ook wel als loon gezien worden. Het is niet verplicht als stagebedrijf om (volgens de wet) een stagevergoeding te betalen.

Let op; Verdien je met je stage, dan kan dit gevolgen hebben voor je studiefinanciering of de kinderbijslag. Als je alleen een reis- of onkostenvergoeding krijgt, telt dat niet als loon.
Naast je studiefinanciering mag je (in 2004) €10.218,46 netto verdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering. Als je meer (bij)verdient moet je je studiefinanciering stopzetten en je OV-kaart inleveren.

Ik heb geen salaris gekregen, wat kan ik daar aan doen?

Meestal krijg je je salaris op de laatste dag van de maand. De werkgever moet in ieder geval elke maand op ongeveer dezelfde datum uitbetalen, dit mag een aantal dagen afwijken. Afspraken hierover zijn meestal geregeld in de CAO of in je contract.

Krijg je steeds je salaris te laat of soms helemaal niet, geef dan bij de werkgever aan dat hij/zij de verplichting heeft om je op tijd te betalen. Je kunt dit ook schriftelijk doen.

Betaalt de werkgever niet, dan kun je het salaris gaan vorderen. Dit betekent dat je met hulp van de vakbond (als je lid bent) of via een Bureau voor Rechtshulp / Rechtswinkel je salaris schriftelijk kan opeisen, met eventueel daar bovenop een vertragingsrente (voor de te late betaling) en de wettelijk rente (voor iedere dag dat de werkgever te laat is). Hoe langer de werkgever met betalen wacht, hoe meer hij aan rente moet betalen.

Loonsverhoging

Blijven hangen bij je stageplek? En vind je dat jij inmiddels recht heb op loonsverhoging? Hoe doe je dat, vragen om een loonsverhoging? Tips om meer geld te verdienen;

 • Vraag minstens één keer per jaar om meer salaris. Als je het niet vraagt zal het ook niet gebeuren. Vraag je leidinggevende wat hij van je werk vindt. Als jij je werk goed doet, dan mag daar ook wat tegenover staan.
 • Als je weet dat je ergens anders meer kunt verdienen heb je een goede onderhandelingspositie. Hou dus personeelsadvertenties in de gaten. Kijk ook eens op de FNV loonwijzer om je marktwaarde te checken.
 • Vraag eens aan de andere medewerkers van jouw afdeling wat zij verdienen. Als je hoort dat een collega voor hetzelfde werk meer verdient, vraag je dan af of dat eerlijk is.
 • Als je net een opdracht goed hebt afgerond of een diploma gehaald hebt is dat een mooi moment om meer salaris te vragen. Vraag het niet op het moment dat je onmisbaar bent. Dat lijkt op chantage. Als je werkzaamheden veranderen is dit misschien ook een reden voor loonsverhoging.
 • Veel mensen vinden het moeilijk om de werkgever om meer loon te vragen, omdat ze tegen die persoon op kijken. Er is een truc om daar geen last van te hebben. Stel je de man of vrouw gewoon voor in onderbroek. Dan is het allemaal een stuk minder indrukwekkend.
 • Zeg je leidinggevende dat je niet tot je vijfenzestigste zo door wilt gaan. Vraag wat voor perspectieven het bedrijf jou te bieden heeft. Maak het zijn probleem dat jij misschien weggaat.
 • Vraag net iets meer dan je eigenlijk hebben wil. In Nederland houden we kleine marges aan bij het onderhandelen, anders krijg je ruzie. Je kan beter twee keer 50 euro vragen dan een keer 100.
 • Stuur het gesprek een andere kant op als je merkt dat je baas geïrriteerd raakt. Begin over iets anders, iets waar hij enthousiast van wordt. Kom daarna terug op de salarisverhoging.
 • Mensen worden zelden twee keer boos in hetzelfde gesprek. Het kan zijn dat je op het verkeerde moment bij je chef aanklopt. Vraag dan wanneer je terug kan komen. Maar laat je niet afschepen.
 • Houd het zakelijk, blijf vriendelijk en beleefd. Dreigen met weggaan moet je alleen doen als je ook daadwerkelijk ergens anders terecht kunt.
 • Vind je dat je meer zou moeten verdienen maar wil je baas je dat niet geven? Dan moet je een andere werkgever zoeken, eentje die jou wel waardeert. Als je vooruit wilt, is het goed om wat rond te kijken op de arbeidsmarkt.

Loonbelasting verklaring

Bij elk stagebedrijf (of waar je werkt) moet je een loonbelasting verklaring invullen. Het bedrijf waar je stage loopt moet die aan jou geven. De loonbelastingverklaring is een formulier waarop je aangeeft of je loonheffingskorting wil laten verrekenen. Als je de loonheffingkorting verrekent, houdt dit in dat je minder loonheffing hoeft te betalen en dat je nettosalaris dus hoger wordt. Je kunt echter de loonheffingkorting maar één keer toepassen. Als je stage loopt en een bijbaan hebt kan je het beste eerst even uitrekenen waar je het meeste verdient en daar de loonheffingkorting op laten toepassen.

Belastingteruggave

Elk jaar krijg je in januari of februari een jaaropgave van het bedrijf waar je werkt of hebt gewerkt. Op deze jaaropgave staat wat er is ingehouden aan loonheffing en wat je uiteindelijk het afgelopen jaar hebt verdiend. Dit ingehouden bedrag aan loonheffing kan je terugvragen van de Belastingdienst. De loonheffing moet wel meer dan € 12,- te zijn, anders krijg je niks terug.

Verzekeringen

Iedereen die werkt of een uitkering ontvangt moet zich verplicht verzekeren voor ziektekosten. We hebben nu nog een particuliere- en ziekenfondsverzekering op dit moment maar dat gaat veranderen. Dit gaat binnenkort allemaal over op het ziekenfonds. Als je studiefinanciering ontvangt mag je niet meer met je ouders meeverzekerd zijn.

Ontvang je geen beloning voor je stage, of alleen een reis- of onkostenvergoeding, dan ben je verzekerd voor de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).

Als je wel een beloning ontvangt van je stagegever ben je verzekerd voor:

 • de Ziektewet
 • de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
 • de Ziekenfondswet (je moet je verplicht zelfstandig verzekeren bij een ziekenfonds)

Ontvang je een stagevergoeding van minimaal het wettelijk minimum uurloon en draagt je werkgever premies af, dan ben je verzekerd voor:

 • de Ziektewet
 • de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • de Ziekenfondswet (je moet je verplicht zelfstandig verzekeren bij een ziekenfonds)
 • de Werkloosheidswet (WW)

De Ziektewet zorgt er voor dat (een deel van) je loon wordt doorbetaald als je ziek bent. Hier betaal je geen premie voor. Ook voor de Wajong hoef je geen premie af te dragen.
De Ziekenfondswet (ZFW) verzekert je tegen ziektekosten. Je moet je inschrijven bij een zorgverzekeraar. Sta je al ingeschreven bij het ziekenfonds, zelf of via je ouders? Dan moet je daar melden dat je gaat stagelopen. Ben je zelf particulier verzekerd, en duurt je stage korter dan drie maanden? Je kunt je particuliere verzekering laten doorlopen en achteraf een deel van de ingehouden ziekenfondspremie terugvragen bij het ziekenfonds. Duurt je stage langer dan drie maanden, dan moet je de particuliere verzekering opzeggen of tijdelijk op non-actief zetten. Je bent verplicht verzekerd via de ZFW, dus je moet je aanmelden bij een ziekenfonds.

Meer informatie over sociale verzekeringen kun je vinden op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

CAO >