Het verschil tussen een stage en een afstudeerplek

Hieronder is in grote lijnen het verschil aangegeven tussen de stageopdracht en de praktijkopdracht afstuderen. Bij het zoeken naar een opdracht is het van belang dat de student deze verschilpunten met de opdrachtgever bespreekt. Hiermee kan de student voorkomen dat de opdrachtgever de student de rol van meelopende stagiair toebedeelt i.p.v een afstuderende stagiair met alle vervelende consequenties van dien.

De stageopdracht (jaar 3)

Vaak is dit een meervoudige opdracht met verschillende uitvoerende componenten.
De uitvoering daarvan gebeurt onder begeleiding van de opdrachtgever/mentor vanuit het bedrijf en begeleiding vanuit de opleiding.

De stage duurt circa 5 maanden, waarbij verschillende deelopdrachten zijn uitgevoerd, en wordt afgerond met een stageverslag.

De student werkt op basis van een soort arbeidsovereenkomst gedurende een vast aantal uren per week, waarbij aanwezigheid verplicht wordt gesteld.

Verschillende onderdelen van de stageopdracht worden uitgevoerd op basis van kennis, inzicht en vaardigheden die gedurende de opleiding zijn verworven.

Praktijkopdracht afstuderen (jaar 4)

Je doet een enkelvoudige opdracht gericht op een project of probleemgebied waarbij een oplossing wordt aangedragen.

Je geeft een zelfstandige uitvoering van de opdracht, waarbij je tussentijds rapporteert aan de opdrachtgever. De afstudeerbegeleider geeft procesbegeleiding en in mindere mate inhoudelijke begeleiding.

De opdracht wordt uitgevoerd in circa 3 maanden en wordt afgerond met een adviesrapport (onderzoek/verwerking/implementatie) of verbeterplan voor de opdrachtgever.

De student werkt zelfstandig aan een project en voert regelmatig overleg met de opdrachtgever betreffende het verloop van de opdracht. Aanwezigheid op vaste uren binnen het bedrijf is geen verplichting.

De opdracht c.q. het project wordt uitgevoerd naar aanleiding van een nauw omschreven probleemstelling. Om tot een juiste oplossing van het probleem te komen is verdieping van de reeds beheerste kennis en inzichten omtrent het onderwerp noodzakelijk. Deze verdieping in de theorie vindt zijn weerslag in de literatuurstudie voor de scriptie.

Stageplan >