Voorbeeld van een Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Personalia

Naam en voornamen:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiele nummer:
E-mail adres:
Geboorteplaats en geboortedatum:
Burgerlijke staat:
Geslacht:
Nationaliteit:

Opleiding (meest recente opleiding staat hier bovenaan)

2001 – heden (bv. Hogeschool Inholland) te (plaats)
Studierichting: …
Gevolgde vakken: …
Diploma te behalen in (januari 2006)

1998 – 2001 (Lyceum X) te (plaats)
Opleiding: (bv. HAVO)
Gevolgde vakken: …
Diploma behaald in … (jaar)

1994 – 1998 (Lyceum x) te (plaats)
Opleiding: (bv. MAVO)
Gevolgde vakken: …
Diploma behaald in … (jaar)

Cursus(sen)
1999 Cursus Frans bij …
Diploma behaald: ja/nee

Werkervaring (meest recente werkervaring staat bovenaan)

2001 – heden Bedrijfsnaam
Plaats …
Omschrijving van de functie (bijvoorbeeld een bijbaan)
Omschrijving van de werkzaamheden: …

1999 – 2001 Bedrijfsnaam
Plaats …
Omschrijving van de functie (bijvoorbeeld een meewerkstage op de afdeling marketing)
Omschrijving van de werkzaamheden: …

1997 – 1999 Bedrijfsnaam:
Plaats …
Omschrijving van de functie: …
Omschrijving van de werkzaamheden: …

Overige activiteiten
1998 – heden Naam vereniging
Plaats …
Omschrijving van de functie
Omschrijving van de werkzaamheden

Taalvaardigheid
Engels/ Frans/ Duits etc
Goed in woord
Voldoende in geschrift

Hobby’s
Reizen, hockey, computeren en lezen

Grammatica >