Voorbeeld open sollicitatiebrief

Naam
Adres
Postcode en Plaats
Telefoonnummer of mobiel nummer
E-mail

Plaats, datum

Betreft: sollicitatie stageplaats

Geachte mijnheer / mevrouw,

Sinds (jaartal) volg ik aan de (naam school) de studie (…). Het is gebruikelijk dat studenten van deze opleiding tijdens hun studie stage lopen om op deze wijze praktijkervaring op te doen. Graag zou ik met u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden om stage te lopen bij uw bedrijf.

Op dit moment zit ik in de afstudeerfase van mijn studie en ik zou graag ervaring opdoen op dit vakgebied, bekend raken met de werkzaamheden en meer inzicht krijgen in de middelen en methoden die iemand in dit vak hanteert. De werkzaamheden bij uw bedrijf sluiten goed aan op mijn interesses en hetgeen in de studie (…) aan bod is gekomen.

Naast (bv.het werken in teamverband) – een aspect dat mij aanspreekt en waar ik reeds veel ervaring mee heb opgedaan bij (mijn …vereniging) – zie ik in (bepaalde vaardigheid) en alles wat daarbij komt kijken een interessante en leerzame uitdaging. Op deze wijze kan ik de kennis en vaardigheden die ik de afgelopen jaren tijdens mijn studie heb verworven in de praktijk toepassen.
Het werken met (…) lijkt mij tevens leuk en interessant door (…) waarmee je te maken kan krijgen.

Ik vind het belangrijk om continu uitdaging in mijn werk te vinden. Ik ben gewend aan projectverantwoordelijkheid en budgetbewaking. De periode waarin ik stage moet lopen bedraagt ongeveer (…) en zou per (…) in kunnen gaan.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zou graag binnenkort met u van gedachten wisselen over de mogelijkheden tot het volgen van een stage. Indien u nog vragen heeft aangaande deze brief of mijn Curriculum Vitae dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Hoogachtend,

Naam.

Bijlagen;
CV

Curriculum vitae >